Advokátní a právní služby

Svým klientům poskytuji advokátní služby nejčastěji v těchto oblastech práva:

Občanské právo

Právní pomoc klientům při vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou, příprava návrhu na exekuci, zastupování v exekučním řízení, popř. soudním řízení o výkonu rozhodnutí apod.

Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech se týká téměř všech oblastí trestního práva, především trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských, trestných činů proti životu a zdraví a trestných činů obecně nebezpečných apod.

Obchodní právo

Vymáhání a správa pohledávek (včetně exekučního řízení), příprava smluv z obchodních závazkových vztahů a zastupování v řízení před soudem apod.

Pracovní právo

Právní pomoc klientům v oblasti pracovního práva obnáší zejména přípravu pracovních smluv, dohod a jiných listin, které souvisejí se vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jako jsou dohody o hmotné odpovědnosti a další apod.

Správní právo

Zastupování ve věcech podle živnostenského zákona. Přestupkové řízení. Daňové právo. Zastupování ve věcech podle zákona o azylu a podle zákona o pobytu cizinců na území ČR. Stavební právo apod.

Advokát Mgr. Zbyněk Havlík
Advokát Mgr. Zbyněk Havlík Advokát Mgr. Zbyněk Havlík

Narozen 1973 v Olomouci. Vystudoval Práv. fakultu UK v Praze. Od r. 2003 působí jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Od r. 2008 je členem advokátní kanceláře Tříska & Žák v Praze.

První advokátní pomoc: telefon: (+420) 775 253 867 Czech attorney in english
Partneři webu: Advokátní kancelář Tříska & Žák / Pojištění-Olomouc.cz - Marie Justrová