Ceny advokátních služeb

Ceny právní pomoci jsou účtovány v souladu s advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) s ohledem na povahu klientem požadované pomoci.

Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a vždy stanovena vzájemnou dohodou, která předchází počátku poskytování právních služeb.

V jednotlivých případech není vyloučeno sjednání odměny podle výsledku věci, pro takový postup musí být na straně klienta vážné majetkové nebo sociální důvody.

První porada s advokátem, kdy je klientem pouze předestřen samotný důvod návštěvy a podstata požadované právní pomoci, je advokátem poskytována bezplatně.

Pokud máte dotaz ohledně ceny za advokátní služby, kontaktujte mě pro konkrétní řešení.

Advokát Mgr. Zbyněk Havlík
Advokát Mgr. Zbyněk Havlík Advokát Mgr. Zbyněk Havlík

Narozen 1973 v Olomouci. Vystudoval Práv. fakultu UK v Praze. Od r. 2003 působí jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Od r. 2008 je členem advokátní kanceláře Tříska & Žák v Praze.

První advokátní pomoc: telefon: (+420) 775 253 867 Czech attorney in english
Partneři webu: Advokátní kancelář Tříska & Žák / Pojištění-Olomouc.cz - Marie Justrová