Obchodní právo

Vymáhání a správa pohledávek (včetně exekučního řízení), příprava smluv z obchodních závazkových vztahů a zastupování v řízení před soudem.

Právní pomoc v oblasti obchodních společností a družstev zahrnuje především přípravu podkladů pro založení společnosti a její zápis do obchodního rejstříku, zastupování klienta v řízení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku, změny ve společnosti - příprava konání valné hromady společnosti, smlouvy o převodu obchodního podílu, zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti, fúze, rozdělení a změny právní formy společnosti, jejich zrušení a likvidace.

Ve věcech souvisejících s konkursem a vyrovnáním podle zákona č. 328/1991 Sb. se jedná především o zastupování věřitelů v konkursním řízení, tzn. příprava přihlášky pohledávky vůči úpadci a zastupování v průběhu celého řízení, stejně tak obvyklá je i právní pomoc úpadci při hájení jeho práv vůči správci konkursní podstaty.

Směnečné právo - příprava směnek, zastupování účastníků směnečných vztahů v soudním řízení.

Advokát Mgr. Zbyněk Havlík
Advokát Mgr. Zbyněk Havlík Advokát Mgr. Zbyněk Havlík

Narozen 1973 v Olomouci. Vystudoval Práv. fakultu UK v Praze. Od r. 2003 působí jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Od r. 2008 je členem advokátní kanceláře Tříska & Žák v Praze.

První advokátní pomoc: telefon: (+420) 775 253 867 Czech attorney in english
Partneři webu: Advokátní kancelář Tříska & Žák / Pojištění-Olomouc.cz - Marie Justrová