Obchodní právo

Obchodní právo

01
Obchodní právo

Vymáhání a správa pohledávek (včetně exekučního řízení), příprava smluv z obchodních závazkových vztahů a zastupování v řízení před soudem.

Právní pomoc v oblasti obchodních společností a družstev zahrnuje především přípravu podkladů pro založení společnosti a její zápis do obchodního rejstříku, zastupování klienta v řízení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku, změny ve společnosti – příprava konání valné hromady společnosti, smlouvy o převodu obchodního podílu, zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti, fúze, rozdělení a změny právní formy společnosti, jejich zrušení a likvidace.

Ve věcech souvisejících s konkursem a vyrovnáním podle zákona č. 328/1991 Sb. se jedná především o zastupování věřitelů v konkursním řízení, tzn. příprava přihlášky pohledávky vůči úpadci a zastupování v průběhu celého řízení, stejně tak obvyklá je i právní pomoc úpadci při hájení jeho práv vůči správci konkursní podstaty.

Směnečné právo

Služby v oblasti směnečného práva:

  • Příprava směnek
  • Zastupování účastníků směnečných vztahů v soudním řízení

Žádost o právní konzultaci

    Po odeslání formuláře vás budeme co možná nejdříve kontaktovat.

    Captcha loading...